Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αμανατίδου, Ευτυχία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Διερεύνηση γεωφυσικής δομής της περιοχής Παιδόπολης Ωραιοκάστρου, με σεισμικές και ηλεκτρικές μεθόδους γεωφυσικής διασκόπισης
    Περίληψη  PDF