Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρούσου, Ευτυχία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας.

  • Διατριβές έτους 2008 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Συμβολή στη μελέτη της Θερμοκρασίας της Μεσογείου με τη χρήση στοιχείων περιοχικών μοντέλων κυκλοφορίας.
    Περίληψη  PDF