Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βατή, Ευφροσύνη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Αρχαιομαγνητική μελέτη κλιβάνου από την Ιερισσό Χαλκιδικής = Archaeomagnetic study of a ceramic kiln from Ierissos Chalkidiki
    Περίληψη  PDF