Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρακού, Ζησώ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα