Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λάζος, Ηλίας, Αριστοτέλειο Πανεπισήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2012 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γεωλογική μελέτη της λεκάνης απορροής της λίμνης Ορεστιάδας με τη χρήση Γεωγραφικών Συστηματων Πληροφοριών (G.I.S)
    Περίληψη  PDF