Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παναγιώτου, Ηλίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα