Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βασιλείου, Θεμιστοκλής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Διαχρονική παρακολούθηση με τη μέθοδο της Ηλεκτρικής Τομογραφίας στον Άχτα Δερβενίου
    Περίληψη  PDF