Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παράσχου, Θεόδωρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2005 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Η γεωμορφολογική εξέλιξη της κοιλάδας του Ινάχου ποταμού της Φθιώτιδας, παραποτάμου του Σπερχειού ποτάμου.
    Περίληψη  PDF