Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαββίδης, Θεόδωρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Αξιοποίηση της αβαθούς γεωθερμίας με την χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας - Παραδείγματα απ'τη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα. = Exploitation of shallow geothermal energy with the use of geothermal heat pumps - Examples of North and Western Greece.
    Περίληψη  PDF