Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Στυλιανού, Θρασύβουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Προσομοίωση και αντιστροφή γεωφυσικών δεδομένων από τον αρχαιολογικό χώρο της Πιστύρου (Ν.Δ. Καβάλας)
    Περίληψη  PDF