Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βόλτση, Θωμαή Γ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα