Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παπουτσόγλου, Ιορδάνης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα