Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γεωργιάδου, Ιουλία Α., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2006 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εφαρμογή των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και της τηλεπισκόπισης στη μελέτη κατολισθήσεων στην επαρχία Πάφου (ΝΔ Κύπρος)
    Περίληψη  PDF