Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαββαϊδου, Ισμήνη-Αναστασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2012 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ποσοτική γεωμορφολογική-γεωλογική μελέτη των λεκανών απορροής που τροφοδοτούν τη λίμνη Κορώνεια με τη χρήση Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S)
    Περίληψη  PDF