Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαλβάνου, Ιωάννα - Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2006 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των μεταβολών του κλίματος και των μεταβολών της πιθανότητας εμφάνισης.
    Περίληψη  PDF