Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γεροντίδου, Ιωάννα Βασίλειος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Θεωρητική προσέγγιση της διαδικασίας διαχωρισμού, επιλογής και ανάλυσης ζιρκονίων για χρονολογηση με τη μέθοδο U-Pb = Zircon separation, selection and analysis for U-Pb datingQ theoretical aproach.
    Περίληψη  PDF