Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Άλπη, Ιωάννα Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ιαδεΐτης – Νεφρίτης: Φυσικές ιδιότητες, χρήσεις και εμφανίσεις = Jadeite – Nephrite: Physical properties, uses and occurrences.
    Περίληψη  PDF