Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πατσά, Ιωάννα Μαρία Α., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Καθορισμός αστικών υγρών αποβλήτων με τη χρήση ζεολιθικού τόφου. = Purification of urban wastewaters using zeolithic tuff.
    Περίληψη  PDF