Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ξανθοπούλου, Ιωάννα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα