Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρήγα, Ιωάννα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2005 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη διάσπαρτης μεταλλοφορίας χρωμίτη και σουλφιδίων στο οφειολιθικό σώμα Στρατωνίκης Χαλκιδικής
    Περίληψη  PDF