Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσοκαρίδης, Ιωάννης Ν., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα