Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βλαμίδης, Ιωάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2005 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Βελτιστοποίση του πολτού διάτρησης στις γεωτρήσεις. Μετρήσεις διάφορων παραμέτρων στις παραγωγικές γεωτρήσεις Ν. Ρυσίου και Κυμίνων Θεσσαλονίκης.
    Περίληψη  PDF