Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λεβέντης, Ιωάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωφυσικής, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2011 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη μαγνητικών παραμέτρων σε εδάφη με στόχο την ανίχνευση της ρύπανσής τους από βαρέα μέταλλα
    Περίληψη  PDF