Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαμαράς, Ιωάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γεωχημική Περιβαλλοντική μελέτη των υπόγειων υδάτων από γεωτρήσεις του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης=Geochemical and environmental study of the underground water by boreholes of the Municipality of Delta in Thessaloniki, N. Greece
    Περίληψη  PDF