Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαμαρίνα, Καλιόπη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2008 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Θαλάσσια σεισμικά ( ή σεισμογενή) κύματα στο χώρο του Αιγαίου και ο ρόλος της παράκτιας γεωμορφολογίας
    Περίληψη  PDF