Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πασχαλίδου, Κασσιανή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2005 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Λιμνοθάλασσα ξηρολίμνης Νομού Ροδόπης : τρόπος σχηματισμού, ανθρωπογενείς επεμβάσεις και ο σύγχρονος περιβαλλοντικός της ρόλος
    Περίληψη  PDF