Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χρίστου, Κατερίνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2009 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά του υδροφορέα Κοκκινοχωρίων Κύπρου- στην ευρύτερη περιοχή Λιοπέτρι
    Περίληψη  PDF