Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βελίκου, Κονδυλία Κ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2010 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελλοντικές εκτιμήσεις των αλλαγών μέγιστων και ελάχιστων θερμοκρασιών ως το τέλος του 21ου αιώνα με τη χρήση ενός δυναμικού κλιματικού μοντέλου
    Περίληψη  PDF