Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δημητριάδου, Κρυσταλλία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Δορυφορική μελέτη μαρομετρικών χαμηλών με χαρακτηριστικά τροπικού κυκλωνα στην Μεσόγειο
    Περίληψη  PDF