Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δεβλιώτη, Κυριακή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα