Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πάτσου, Κυριακούλα - Σπυριδούλα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Υδρογεωλογική έρευνα στης περιοχής των γεωτρήσεων ύφρευσης της πόλης των Σερρών = Hydrological investigation of the area of municipality boreholes of Serres.
    Περίληψη  PDF