Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πάπια, Κωνσταντίνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Συμβολή των GIS και της διαστημικής τηλεπισκόπησης στην καταγραφή μετακινήσεων μαζών στον ελληνικό χώρο = Contibution of GIS and satellite remote sensing in the recording of mass movement in Greece.
    Περίληψη  PDF