Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βούλτσος, Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Πετρολογίας - Ορυκτολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ταξινόμηση Ορυκτών και Πετρωμάτων από συλλογές του Ορυκτολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης
    Περίληψη  PDF