Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γούναρης, Κωνσταντίνος Β., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Πετρογραφική, ορυκτολογική και γεωχημική μελέτη της πορφυριτικής μεταλλοφορίας στα Άσπρα Χώματα ΒΑ Χαλκιδικής=Petrographic, mineralogical and geochemical study of the porphyry mineralization at Aspra Chomata, NE Chalkidiki
    Περίληψη  PDF