Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παράσης, Κωνσταντίνος Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Διερεύνηση φάσεων του σεισμικού κύκλου με βάση την σεισμικότητα στον ελληνικό χώρο = Phase Investigation Of The Seismic Circle Based On Seismicity In The Area Of Greece.
    Περίληψη  PDF