Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαββίδης, Κωνσταντίνος Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2023 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ιζηματολογική μελέτη της παράκτιας ζώνης του Στρυμωνικού κόπου = Sedimentological study of the coastal zone of the Strymonikow gulf, Greece.
    Περίληψη  PDF