Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γκόγκας, Κωνσταντίνος Θ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη της τρισδιάστατης επιφανειακής δομής της βόρειας Μυγδονίας λεκάνης με την τομογραφική αντιστροφή επιφανειακών κυμάτων από καταγραφές μικροθορύβου
    Περίληψη  PDF