Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βρύζας, Κωνσταντίνος Χ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2012 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Συγκριτική μελέτη θερμοκρασιών και βροχόπτωσης των σταθμών Θεσσαλονίκης και Αθήνας κατά την περίοδο 1958-2000 καθώς και εκτιμήσεις για πιθανή μελλοντική μεταβολή των παραμέτρων των δύο περιοχών με την χρήση δυναμικού κλιματικού μοντέλου
    Περίληψη  PDF