Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αλεξόπουλος, Κωνσταντίνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2005 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη των μορφομετρικών, τεκτονικών, υδρολογικών, ιζηματολογικών στοιχείων των λιμνών Ζάζαρη, Χειμαδίτης, Πετρών και της ευρύτερης περιοχής
    Περίληψη  PDF