Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γλαρός, Κωνσταντίνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Αποτύπωση θέσεων κατολισθήτικών φαινομένων στο νησί της Λευκάδας πριν και μετά το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015
    Περίληψη  PDF