Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πολυδωρόπουλος, Κωνσταντίνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Εργαστήριο Γεωλογίας - Παλαιοντολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη Βιομετρικής Ταξινομίας και Παλαιοοικολογίας των μικρόσωμων αντιλόπων της απολιθωματοφόρου θέσης του ανω Μεικαινίου Νικήτης2 με βάση τους αστραγάλου
    Περίληψη  PDF