Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσακιρμπαλόγλου, Κωνσταντίνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Βελτιστοποίηση μετρήσεων ηλεκτρικής τομογραφίας στο πλαίσιο εφαρμογής της διαχρονικής παρακολούθησης φαινομένων
    Περίληψη  PDF
  • Διατριβές έτους 2014 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Πρόγραμμα MATLAB για την διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικού παράγοντα σε γεωηλεκτρικές μετρήσεις λόγω μη ισοκατανεμημένης τοποθέτησης ηλεκτροδίων
    Περίληψη  PDF