Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ντεγίδου, Λίλη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Ανάλυση των διεθνών εμπορικών δικτύν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τα υποδείγματα βαρύτητας
    Περίληψη  PDF