Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ψαρρή, Λαμπρινή Π., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλόνικης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2005 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Ο τοπικός άνεμος της Θεσσαλονίκης, Βαρδάρης Μια προσέγγιση του προβλήματος με κλασσικές μεθόδους και με τη χρήση των Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων.
    Περίληψη  PDF