Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δημητράκη, Λαμπρινή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Βελτίωση της ευστάθειας του πρανούς στην κατσκήνωση της χριστιανικής αδελφότητας "Ελπίς" στα Άνω Πορόια Ν. Σερρών
    Περίληψη  PDF