Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ντερβίση, Λεονόρα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Βιογραφική διερεύνηση εκπαίδευσης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας: συγκριτική δικτυακή ανάλυση βιγραφικών διαδρομών στα πεδία Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού, ευρύτερου ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
    Περίληψη  PDF