Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσοπουρίδης, Λεωνίδας Δ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα