Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λάμπρου, Λεωνίδας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2013 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη Νεογενών απολιθωματοφόρων ιζημάτων στην περιοχή Νιγρίτας, Λεκάνη Στρυμόνα-Σερρών
    Περίληψη  PDF