Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παναγούλιας, Λεωνίδας-Παναγιώτης Απόστολος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Υδρογεωλογική έρευνα για την διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν καθιζήσεις στην περιοχή Αμυνταίου = Hydrological investigation of the causes of land subsidences in the Amyntaio area.
    Περίληψη  PDF