Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δασκάλου, ΜΙχαήλ Γ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ανατολικού περιθωρίου της Μυγδονίας λεκάνης στην περιοχή του Ρήχιου ποταμού
    Περίληψη  PDF